kinh nghiệm bày trí bàn thờ

Kinh nghiệm bày trí trên bàn thờ

Kinh nghiệm bày trí trên bàn thờ

Kinh nghiệm bày trí trên bàn thờ

Tùy theo kích thước ngôi nhà, điều kiện sinh hoạt... mà việc bày trí bàn thờ gia tiên khác nhau. Thông thường có 1 đến 3 bát hương, bát hương ở giữa thờ chung thần linh thổ địa, bát hương hai bên là thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Phía trước bát hương: Ở ...